Talan Co d.o.o.
Dravska 2
48000 Koprivnica
E-mail: talan-co@talan-co.hr

Vještačenje i procjenjivanje nekretnina
Poduzetničko i poslovno savjetovanje
Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (ekološka proizvodnja)
Poslovi factoringa
Proizvodnja sadnog materijala